Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на Елена Анзова

На 02.11.2018 г. в Трета аудитория на МУ-Варна се състоя публична защита на Елена Анзова за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния й труд е „Психично функциониране при пациенти с карцином на млечната жлеза, претърпели оперативна интервенция". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2