Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Асен Пачеджиев

На 01.02.2018 г. в Първа аудитория на МУ-Варна се състоя публична защита на д-р Асен Пачеджиев за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е „Банкиране на умбиликална кръв – акушерски и биоетични аспекти“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3