Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Практическо занятие по Медицинско осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали

По време на третия ден от Образователния модул „Медицинско осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали“ на 28.02.2018 г. в РЗИ се проведоха практически упражнения: Триаж на мястото на инцидента, Първа медицинска помощ в района на инцидент с голям брой пострадали и Първа лекарска помощ в района на инцидент с голям брой пострадали. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2