Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна стартира редовни обучения за работа със системата Blackboard

Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна започва провеждането на редовни обучения на преподаватели от университета по електронно обучение и работа с Blackboard. Курсовете ще бъдат на три нива, с различна продължителност и ще се провеждат всеки семестър. За да бъде обучението ефективно броят на участниците във всяка група ще бъде максимум 12.

За летния семестър на учебната 2017/18 г. ЦЕДО предлага следните курсове по нива:

НивоТема на курсаВреме на провеждане

Часове

общо

I Ниво

2 курса

Основи на електронното обучение и увод в практическата работа с Blackboard

19.02 – 21.02.2018

26.02 – 28.02.2018

6 ч.

6 ч.

II Ниво

2 курса

Изграждане и управление на електронно съдържание и инструменти

06.03 – 14.03.2018

16.04 – 24.04.2018

14 ч.

14 ч.

III Ниво

 

Електронни тестове – банки с въпроси, тестове, оценяване, електронен дневник15.03 – 30.03.201820 ч.

 

Всяко отделно занятие е с продължителност от 90 минути или 2 учебни часа и се провежда от 17.00 ч до 18.30 ч . Обучението ще се осъществява в залите на катедрата по Анатомия, а при възможност и в УМБАЛ „Св. Марина" или факултета по Фармация/Дентална медицина.

Всеки курс завършва с изпит и получаване на сертификат за съответното ниво. За успешно провеждане на обучението в нива II и III е необходимо завършването на предходните нива.

Записването започва от 06.02.2018 г. на електронен адрес elearn@mu-varna.bg като за целта се използва приложения формуляр.

За въпроси във връзка с обучението на разположение са телефони 2123, 2124 (външно избиране 052 677123, 677124).

Записването продължава до запълване на местата или до деня, в който стартира съответният курс.