Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

IN MEMORIAM

След тежко и продължително боледуване нa 78-годишна възраст ни напусна многоуважаваната и обичана от студенти, колеги, роднини и приятели доц. Румяна Иванова Патева, дм, дългогодишен ръководител на Централна клинична лаборатория  на МБАЛ  „Св. Марина" – Варна.

Доц. Патева е родена на 24 октомври 1939 година в Шумен. Завършва гимназия в родния си град и медицина във ВМИ-София през 1963 година. Придобива специалност клинична лаборатория, специализира в София. Избрана е за научен сътрудник в научно-изследователска лаборатория на катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна през 1972 г. През 1983 година защитава кандидатска дисертация на тема: „Комплексно изследване на гликопротеини при чернодробни заболявания". Хабилитира се през 1989 година.

От 1989 г. до 2005 година е ръководител на Централната клинична лаборатория  на МБАЛ  „Св. Марина" – Варна. Доц. Патева е единствен хабилитиран преподавател по клинична лаборатория в МУ-Варна в годините между 1989 и 2008 г. Под нейно ръководство специализират всички лекари, придобили тази специалност в МУ-Варна в горепосочения период. С помощта на  нейните познаниия и опит се изграждат като специалисти и преподавателите от настоящия учебно-научен сектор по Клинична лаборатория към МУ-Варна. Дълги години доц. Патева обучава студенти по медицина, специализанти в МУ-Варна и медицински лаборанти в Медицински колеж-Варна, Русе, Добрич и Шумен.

Основните й научни разработки са посветени на промените в серумните гликопротеини, липиди, ензими и др. при различни заболявания, както и на качествения контрол в клиничните лаборатории. Съавтор е на монографиите „Клинично-лабораторни изследвания на чернодробни заболявания", „Референтни стойности на някои клинични лабораторни изследвания" и учебниците „Основи на клетъчно-лабораторната диагностика", „Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория", „Справочник по клетъчна лаборатория" и др. Член е на Балканската федерация по клинична лаборатория и на Международната федерация по клинична химия. Национален консултант по клинична лаборатория.

Поклонението ще се състои на 11 юли  (сряда) от 14:00 ч. в Дом на покойника, Централно гробище – Варна. Погребението ще се извърши от 14:30ч.