Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Преподавател и изследовател от Университета в Навара посети МУ-Варна

В периода 7 -11 януари 2019 г. в рамките на програма „Еразъм+“ на работно посещение в МУ – Варна беше  доц. Изаскун Андуеза от Катедрата по социални дейности в Университета в Навара, Испания. Доц. Андуеза е социолог и се занимава с проблемите на мигранти, бежанци, малцинствени и уязвими общности, като често ги изследва от гледна точка на общественото здраве. Основаната цел на работната й програма беше заедно с екипа на  Научноизследователския институт към МУ-Варна да обсъдят възможностите за съвместни изследователски проекти, както и за сравнение на най-добрите практики в Испания и България относно политики, здравни и социални програми, насочени към жени и деца, жертви на домашно и сексуално насилие в рамките на проект „Семейства: социално изключване и безопасни места“, финансиран от Европейския съюз.

Д-р Андуеза се запозна с дейността на отдел „Международно сътрудничество“ и координационния офис на програма „Еразъм+“ и предложи сътрудничество със здравния факултет към Наварския университет, в който от следващата академична година ще започне обучение и по медицина.

В края на посещението Заместник-ректорът по международно сътрудничество проф. Тодорка Костадинова връчи на доц. Изаскун Андуеза сертификат за проведена мобилност по програма „Еразъм+“ и заедно обсъдиха възможности за бъдещ академичен обмен.