Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна участва в европейска научно-изследователска дейност за регенерация на роговица

Учени от Катедрата по „Очни болести и зрителни науки" взеха активно участие в COST (1302) – Corneal regeneration в периода 2014-18 година. Наред с множеството срещи и семинари, които екипът на катедрата проведе, през 2016г. бе организирано и лятно училище, в което участваха повече от 20 млади учени от различни европейски държави. Зам. ректорът на МУ-Варна и член на COST (1302) – Corneal regeneration проф. д-р Христина Групчева коментира, че освен безценните контакти, участието на българските офталмолози е в основата за създаването на банка за амниотична мембрана, роговица и склера в УМБАЛ Св. "Марина" - Варна. Учените от МУ-Варна създадоха и уникален биологичен продукт, който има потенциала да върне зрението на много хора. Интернационалният и интердисциплинарен екип на катедрата по „Очни болести и зрителни науки" споделя, че COST (1302) – Corneal regeneration е дал нови хоризонти за научно-изследователската и клинична работа, и планира да участва във всички бъдещи инициативи на база създадената научна мрежа.

Виж видео тук https://www.youtube.com/watch?v=9r51flS6QHM

COST съчетава научно, клинично и индустриално познание в областта на обновяването на роговицата и свързва изследователите в областта на биоматериалното изследване, манипулацията на стволови клетки, тъканното инженерство, офталмологията и имунологията. Това сътрудничество ще доведе до уникална европейска база от знания, за да се стимулира развитието на биоразградими изкуствени роговици от основно изследване до клинично приложение, но също така ще осигури основата за насърчаване на развитието на ново поколение специалисти по роговицата, които се интересуват от регенеративна медицина, особено в офталмологията.

Велина Марковска