Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предварителен изпит по биология за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация

21 Април 2018

На 21.04.2018 г. ще се проведе предварителният изпит по биология за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Той се състои изцяло от тестово писмено изпитване. Изпитът представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в 8-ми, 9-ти и 10-ти класове на СОУ. Комбинацията съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа:

  • Първият тип включва въпроси с по 4 отговора, като верният е само един.
  • Вторият тип включва въпроси с различен брой верни отговори.
  • Третият тип включва поредица от верни и неверни твърдения.
  • Четвъртият тип включва попълване на пропуснати термини в текст.
  • Петият тип включва отговори на кратки въпроси или обяснения на термини в обем, съобразен с обема на текста в указаните основни учебници за подготовка.              

Въпросите се оценяват с точки в зависимост от тяхната големина и трудност. Общият брой точки се превръща в оценка.
Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.
За контакти – вижте тук.

Кандидатстудентски издания на МУ-Варна:


Повече информация, относно местата и начините за закупуване на изданията, можете да откриете на сайта на Университетското издателство на МУ -Варна  или тук.