Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предварителен изпит по биология за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” и направление „Военен лекар”

21 Април 2018На 21.04.2018 г. ще се проведе предварителният изпит по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". Изпитът е с продължителност четири часа и представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за 8-ми, 9-ти и 10-ти клас. Комбинацията за определя на изпита чрез лотариен принцип и съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа:

 • Първият тип включва въпроси с по 4 отговора, като верният е само един.
 • Вторият тип включва въпроси с различен брой верни отговори.
 • Третият тип включва поредица от верни и неверни твърдения.
 • Четвъртият тип включва попълване на пропуснати термини в текст.
 • Петият тип включва отговори на кратки въпроси или обяснения на термини в обем, съобразен с обема на текста в указаните основни учебници за подготовка.              

Въпросите се оценяват с точки в зависимост от тяхната големина и трудност. Общият брой точки се превръща в оценка.

Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

 

Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.

За контакти – вижте тук.

 

Кандидатстудентски издания на МУ-Варна:

 • Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал, изучаван в 8 клас 
 • Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал, изучаван в 9 клас 
 • Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал, изучаван в 10 клас 
 • Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия 2018 г. 
 • Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия 2018 г. – предстои издаване
 • Справочник за прием на студенти за учебната 2018/2019 г. – предстои издаване
 • Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от Медицински колеж - Варна, специалност "Акушерка" и специалност "Медицинска сестра" 2017 г. 
 • Повече информация, относно местата и начините за закупуване на изданията, можете да откриете на сайта на Университетското издателство на МУ -Варна  или тук .