Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предварителен изпит по химия за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” и направление „Военен лекар”

28 Април 2018


На 28.04.2018 г. ще се проведе предварителният изпит по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". Изпитът е с продължителност четири часа и включва решаване на две задачи и тест. Задачите са от помагалото „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна, 2018 г. Едната задача е от раздел „Неорганична химия", а другата от раздел „Органична химия". Решенията на задачите трябва да са точни и добре обосновани, отговарящи на условията посочени в задачата, а взаимодействията - представени с химични уравнения. Тестът включва въпроси публикувани в „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ-Варна, 2018 г. Въпросите са два вида:

  1. Въпроси с избор на отговор, като само един е верен. Тези въпроси са от неорганична и от органична химия.
  2. Въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори. Тези въпроси са от неорганична и от органична химия.

Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

 

Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.

За контакти – вижте тук.

 

Кандидатстудентски издания на МУ-Варна:

Повече информация, относно местата и начините за закупуване на изданията, можете да откриете на сайта на Университетското издателство на МУ -Варна  или тук .