Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предварителен изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация

28 Април 2018

На 28.04.2018 г. ще се проведе предварителният изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Изпитът включва решаване на две задачи и тест от 40 въпроса. Задачите са от „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна. Едната задача е от раздел Неорганична химия, а другата от раздел Органична химия. Решенията на задачите трябва да са точни и добре обосновани, отговарящи на условията посочени в задачата, а взаимодействията - представени с химични уравнения. Тестът включва въпроси публикувани в „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна. Въпросите са два вида:

      1. Въпроси с избор на отговор, като само един е верен. Тези въпроси са 20 на брой, като от тях 10 са от неорганичната химия и 10 от органичната химия.

      2. Въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори. Тези въпроси са също 20 на брой - 10 от неорганичната химия и 10 от органичната химия.

Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.
За контакти – вижте тук.

Кандидатстудентски издания на МУ-Варна:

Повече информация, относно местата и начините за закупуване на изданията, можете да откриете на сайта на Университетското издателство на МУ -Варна  или тук.