Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

На тържествен академичен съвет бяха връчени дипломите за заети академични длъжности в МУ-Варна

На 22-ри май на тържествен академичен съвет ректорът на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов  връчи дипломите за заети академични длъжности и придобити научни степени в Медицински университет – Варна.

Проф. д-р Светослав Георгиев, заместник-ректор „Кариерно развитие“, благодари на всички за амбицията и упорития труд, с които неотклонно следват своите цели и се обърна към присъстващите с думите: „В тази извънредна обстановка нашият университет продължава да изпълнява своята мисия – да стимулира академичната общност към висок професионализъм и принос в учебната, научната и научноизследователската дейност, да дава знания и предава умения на младите. Бъдете здрави, изпълнени с удовлетворение от положения труд, от успешно реализираните планове и постигнатите цели“.

Ректорът проф. д-р Валентин Игнатов връчи дипломите на 16 преподаватели. От тях двама са преподавателите, защитили академична длъжност „Професор" и двама „Доцент". Образователно научна степен „Доктор" получиха десет души, „Доктор на науките" – двама.

Вижте видеото тук: https://www.youtube.com/watch?v=qaT6s7hNct4&feature=emb_logo