Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Библиотеката на МУ-Варна осигурява достъп до базата данни „Dentistry & Oral Sciences Source“

Пробен достъп до базата данниDentistry & Oral Sciences Source ", предоставяна от EBSCO Host, осигурява Библиотеката на Мeдицински университет - Варна чрез Български информационен консорциум. Пробният достъп е до 20 ноември 2015 г. и е осигурен за всички компютри в мрежата на университета чрез този линк​  или през сайта на Библиотеката. 

Dentistry & Oral Sciences Source е богата колекция от водещи пълнотекстови списания, както и десетки пълнотекстови монографии. Колекцията включва над 250 пълнотекстови списания, включващи и тези с най-висок ранг в тази дисциплина.

Като част от тази инициатива, EBSCO са създали backfiles на индексирането, резюметата и пълния текст, обхващайки десетки години за много от публикациите и предлагайки извънредно количество информация в тази област. Включени са и препратки на около 125 списания към пълния текст на много от оригиналните произведения.