Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Гост-лектор от Северозападния държавен медицински университет “И.И. Мечников“, Русия посети МУ-Варна

В рамките на договора за академично сътрудничество между Медицински университет – Варна и   Северозападен държавен медицински университет “И.И. Мечников“ в Санкт Петербург, гост лектор във Варна беше проф. Александър Тимурович Марянович, д.м.н., ръководител на Катедрата по нормална физиология в руския университет. По покана на проф. Златислав Стоянов, декан на факултета по медицина към МУ-Варна, проф. Марянович изнесе модул лекции по физиология пред български и чуждестранни студенти на МУ-Варна в периода  27 – 31 октомври 2019 г.

В рамките на своята визита проф. Марянович представи пред студентите на МУ-Варна следните лекции: „Хематоенцефална бариера – физиологични, патофизиологични и клинични аспекти. Други хистохематични бариери” и „Мозъчната система на възнаграждението като основа на зависимостите (опиоидна, ендоканабиноидна, серотонинергична и други системи на мозъка като основа за формиране на зависимости и наркомании)”.