Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Библиотеката на МУ-Варна осигурява достъп до базата данни „MEDLINE Complete“

Библиотеката на Мeдицински университет - Варна чрез Български информационен консорциум осигурява достъп до базата данни „MEDLINE Complete", предоставяна от EBSCO Host. Пробният достъп е до 30 октомври 2015 г. и е осигурен за всички компютри в мрежата на университета чрез този линк: https://search.ebscohost.com или през сайта на Библиотеката.

„MEDLINE Complete" се базира на добре позната индексна база данни MEDLINE, но осигурява пълен текст на статиите за над 2500 списания в различни области на медицината. Голяма част от изданията са достъпни без ембаргов период, веднага след тяхното публикуване онлайн.

Изследователи от цял свят използват „MEDLINE Complete" за бърз и лесен достъп до най-новата информация, съдържаща се в хиляди ТОП медицински списания, обхващащи над 500 тематични области, между които са: ​

 • Анатомия и морфология
 • Анестезиология
 • Биологично инженерство
 • Биотехнологии
 • Ветеринарна медицина
 • Вирусология
 • Военна медицина
 • Генното инженерство, генетика и геномика
 • Гериатрия и геронтология
 • Гинекология
 • Дегенеративни заболявания
 • Диабет
 • Здравна политика и икономика на здравеопазването
 • Кинезиология и кинезитерапия
 • Клинична психология
 • Когнитивна наука
 • Медицинска информатика
 • Медицинско право
 • Патологични психология
 • Педиатрия
 • Радиология и радиотерапия
 • Социална работа и логопедия
 • Спешна медицина
 • СПИН и ХИВ
 • Спортна медицина
 • Стоматология
 • Травматология
 • Трудова медицина и безопасност на труда
 • Хематология
 • Хирургия
 • Хранително-вкусова промишленост и безопасност на храните ​

​