Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Заседание на Общото събрание на Факултета по медицина

12 Март 201814:00

На основание чл.26, ал.6 от Закона за висшето образование и решение на Факултетния съвет на Факултета по медицина, протокол №46/19.02.2018г., на 12.03.2018г. от 14.00 часа в Първа аудитория, сграда Ректорат, етаж 4, ще се проведе заседание на Общото събрание на Факултета при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на дневен ред на ОС;
  2. Приемане състав на Комисия за провеждане и отчитане на резултатите от тайното гласуване;
  3. Отчет на Декана за периода април 2015- март 2018г.;
  4. Избор на Декан на Факултета по медицина;
  5. Попълване структурния състав на Факултетния съвет;
  6. Избор на Заместник-председател на Общото събрание;
  7. Други.