Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

​ Студенти от Филиал Шумен се срещнаха с академичното ръководство на МУ-Варна

По случай предстоящия студентски празник, 8 декември, днес се състоя среща  на  Академичното ръководство на Медицински университет – Варна със студентите и академичния състав на Филиал Шумен. На срещата присъстваха ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов, зам.-ректорът по международното сътрудничество проф. Тодорка Костадинова, помощник - ректорът инж. Деян Грънчаров, изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Марина" проф. д-р Валентин Игнатов, доц. Емануела Мутафова, (декан на ФОЗ до м.май 2018г.), представители на административни звена на университета. Събитието се състоя в конферентната зала на една от базите за обучение на Филиал Шумен - Комплексен онкологичен център – Шумен. Представители на Община Шумен бяха зам.- кметът по социална политика и здравеопазване д-р Светла Маркова и  зам.- кметът по образование и култура г-н Найден Косев.

Директорът на Филиал Шумен, проф. д-р Соня Тончева, представи  постиженията на академичния състав и студентите на филиала, както и многобройните студентски активности през изминалата година. Проф. Иванов изрази удовлетворение от постигнатите резултати и пожела на студентите нови успехи и весели предстоящи  празници. Той обеща, че ще продължи да подкрепя развитието на структурата и благодари на всички – академичен състав, община и студенти, затова че дават живот на учебната структура и, че допринасят да бъдат попълнени празнотите в здравеопазната система. Господин Косев подчерта приноса на Община Шумен и  изтъкна важната роля на образователната институция за региона.

Студентите имаха възможността да задават въпроси, свързани с програма за студентска  мобилност  Еразъм +.  През следващата година 13 от тях ще бъдат посланици на МУ- Варна в Турция, Македония и Естония и в продължение на 2 месеца ще работят в различни лечебни заведения в Битоля, Одрин, Кастамону, Талин и Измир. Студентите благодариха за предоставените им от МУ-Варна отлични условия за обучение.

Филиалът на МУ-Варна отваря врати през 2015 година. Към момента тук се обучават 179 студенти по специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка". С всяка година учебното заведение се радва на все по-голяма популярност сред кандидатите. На тазгодишната кандидатстудентска кампания четирима души се състезават за едно място във всяка от двете специалности.