Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна организира Втори национален студентски фестивал на медицинските университети с международно участие

В периода 20-22 април 2018 г. в С.О.К. „Камчия" ще се проведе „Втори национален студентски фестивал на медицинските университети в България". Събитието се организира при домакинството на Медицински университет – Варна. Тази година обхватът му се разширява и той ще бъде с международно участие.

След изключително успешното първо издание в Медицински университет - Пловдив през март тази година медицинските университети в България отново се събират, за да дадат сцена за изява на художественото и научното творчество на студентите. Във фестивала са поканени да  вземат участие студенти от МУ-Варна, МУ-София, МУ-Пловдив, МУ-Плевен, Медицински факултет на Тракийски университет - Стара Загора, както и международни участници.

Всеки университет може да се представи с до 5 изпълнения с продължителност от 2 до 5 минути. Художествените изпълнения могат да бъдат индивидуални или групови – музикални, танцови, театрални (скеч, пантомима, монолог и т.н.) или кратки клипове, направени от студенти.

Желаещите да вземат участие трябва да изпратят видеоклип с демоверсия на своето изпълнение, както и да попълнят формуляр за кандидатстване не по-късно от 29-и  декември 2017 г., като следва кандидатурите да бъдат одобрени от академичната администрация на всеки университет, на адрес:

Варна 9002

ул. Марин Дринов №55

Медицински университет – Варна

Административен отдел

или на имейл адреси:  veneta.sabkova@mu-varna.bg и veronika.stoyanova@mu-varna.bg

Заглавието на имейла да бъде "ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ФЕСТИВАЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ".

Лица за контакти от страна на Медицински университет – Варна:

Г-жа Венета Събкова - ръководител на „Административен отдел"

Г-жа Вероника Стоянова - експерт „Връзки с обществеността"

Регистрационна форма изтеглете от тук.

Екипът на МУ-Варна е подготвил и редица съпътстващи състезателната част занимания за студентите, които да направят преживяването за тях още по-вълнуващо и интересно.