Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

Д-р Ирина Илиева Пашалиева, д.м.
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Физиология на животните и човека"
Дата на публикуване: 03.04.2017 г.


Д-р Соня Василева Галчева, д.м. 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Педиатрия" 
Дата на публикуване: 24.03.2017 г. 


Д-р Деян Анакиевски, д.м.
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Урология"
Дата на публикуване: 20.03.2017 г.


Гл. ас. Татина Тодорова Тодорова, д.б.
Факултет: „Фармация"
Специалност: „Микробиология"
Дата на публикуване: 20.03.2017 г.


Кандидати: д-р Евгения Денчева Калевска, д.м.,
 д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова, д.м.,

 д-р Валентина Георгиева Игнатова-Вълкова, д.м.
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Нервни болести"
Дата на публикуване: 07.03.2017 г.Ас. Гергана Бончева Ненова, доктор
Структурно звено: Медицински колеж - Варна
Специалност: “Кинезитерапия”
Дата на публикуване: 27.02.2017 г. ​