Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

гл. ас. д-р Георги Петков Илиев, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Ушно-носно-гърлени болести“
Дата на публикуване: 14.08.2018 г.

проф. Добромир Димитров Енчев, д.х.н.
Факултет „Фармация“
Специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“
Дата на публикуване: 13.08.2018 г.

гл. ас. Десислава Атанасова Константинова, д.м.
Факултет „ Дентална медицина “
Специалност: „Протетична дентална медицина“
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

гл. ас. Ивета Пламенова Катрева, д.м.
Факултет „ Дентална медицина “
Специалност: „Протетична дентална медицина“
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

д-р Камелия Жечкова Братоева, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Патофизиология“
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

гл. ас. д-р Калина Венелинова Дренска, д.м
Факултет „Медицина“
Специалност: „Нервни болести“
Дата на публикуване: 06.08.2018 г.

гл. ас. Мариана Николова Димитрова, доктор
Факултет „Обществено здравеопазване “
Специалност: „Управление на здравните грижи“
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

гл. ас. Катя Генова Егурузе, доктор
Факултет „Обществено здравеопазване "

Специалност: „Управление на здравните грижи"
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.


гл. ас. д-р Велин Колев Стратев, д.м.
Факултет „Медицина"

Специалност: „Пневмология и фтизиатрия"
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.


Факултет „Медицина"

Специалност: „Ортопедия и травматология"
Дата на публикуване: 31.07.2018 г.