Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

АД „Доцент":

ас. д-р Стоян Иванов Павлов, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Кожни и венерически болести“
Дата на публикуване: 18.10.2019 г.

ас. Анна Петрова Георгиева, доктор
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на здравните грижи“
Дата на публикуване: 24.09.2019 г.

гл. ас. д-р Явор Костадинов Кашлов, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Вътрешни болести"
Дата на публикуване: 24.09.2019 г.

гл. ас. д-р Мария Стоянова Димова–Милева, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Кардиология"

Дата на публикуване: 24.09.2019г.

гл. ас. Николина Радкова Радева, доктор
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Медицина на бедствените ситуации“
Дата на публикуване: 13.09.2019 г.