Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

Д-р Дилян Петров Петров, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Хирургия"

Дата на публикуване: 16.02.2018 г.


Д-р Цветелина Христова Търпоманова, д.м.
Медицински колеж- Варна
Специалност: „Социална медицина и здравен мениджмънт“
Дата на публикуване: 05.02.2018 г.


Гл. ас. д-р Мартин Константинов Бърнев, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Ортопедия и травматология"

Дата на публикуване: 23.01.2018 г.