Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Проект Докторанти

Уважаеми докторанти,

pic.jpegУведомяваме, че Медицински университет - Варна спечели проект: “Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите” по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, схема BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”. Целта на проекта е  да се подпомогне “Училището за докторанти” в МУ – Варна в структурно, технологично и организационно отношение.

В тази връзка по проекта се предвижда провеждането на обучение на младите хора, завършили висше образование в областта на медицината и здравеопазването и биотехнологиите. Ще бъдат подпомогнати 50 докторанти в МУ – Варна,  в процеса на придобиване на научна степен “доктор”:

pic2.jpeg

 

  • в областта на медицината по: Ендокринология, Биохимия, Биоорганична химия,  Гастроентерология, Дерматология и венерология, Физиотерапия, Педиатрия, Психиатрия, Офталмология, Обща медицина, Неврохирургия, Медицинска радиология и рентгенология, Обща хирургия, Ортопедия, Генетика, Терапевтична, Физиология на животните и човека, Медицинска психология;
  • в областта на денталната медицина по: Хирургична и ортопедична стоматология;
  • в областта на организацията и управлението в сферата на здравеопазването и в областта насоциалната медицина.

Уважаеми колеги докторанти, можете да подадете заявление за включване в целевата група по проекта като изтеглите бланката по-долу. След като я попълните Ви молим да я изпратите на адрес: doktorantite@abv.bg.