Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Офталмология"
Тема на дисертационния труд:„Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент“ 
Дата на публикуване: 04.12.2017 г.Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Кардиология"
Тема на дисертационния труд:„Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори при предсърдно мъждене“ 
Дата на публикуване: 30.11.2017 г.


Д-р Дилян Свиленов Чаушев   
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Хирургически болести"
Тема на дисертационния труд: „Диагностика и лечение на острия холецистит в напреднала и старческа възраст“
Дата на публикуване: 30.11.2017 г.


д-р Катрин Константинова Крахтова-Настева  
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Дерматология и венерология"
Тема на дисертационния труд: "Ниско интензивна лазерна терапия в лечението на акне и розацея"
Дата на публикуване: 27.11.2017 г.


д-р Гълъбина Петрова Тарашоева
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Психиатрия"
Тема на дисертационния труд: „Някои аспекти на ефективност на психодрама терапията при пациенти с паническо разстройство“
Дата на публикуване: 24.11.2017 г.


ас. Джени Пенчева Чернева-Георгиева   
Факултет: „Фармация“
Научна специалност: "Ботаника"
Тема на дисертационния труд: "Биоразнообразие и приложение  на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката"
Дата на публикуване: 15.11.2017 г.