Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

НС Доктор на науките

Факултет "Медицина"
Специалност "Медицинска психология"
Тема на дисертационния труд: "Детерминанти на личностното функциониране в процеса на лечение в болнична среда. Ресурси за психологична помощ"
Дата на публикуване: 30.11.2017 г.