Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

НС Доктор на науките

Факултет "Медицина"
Специалност "Нефрология"
Тема на дисертационния труд: „Диагностика и лечение на минералните и костни нарушения при болни с хронични бъбречни заболявания на консервативно и диализно лечение “
Дата на публикуване: 16.07.2018 г.

Факултет "Медицина"
Специалност "Медицина на бедствените ситуации"
Тема на дисертационния труд: "Оптимизиране обмена на медицинска информация при бедствени ситуации"
Дата на публикуване: 16.07.2018 г.