Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Професор"

Доц. Любомир Евстатиев Македонски, д.х.
Факултет: „Фармация"
Специалност: „Неорганична химия"
Дата на публикуване: 03.04.2017 г.

Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н. 
Основно звено: Дентална медицина 
Специалност: „Протетична дентална медицина" 
Дата на публикуване: 20.03.2017 г. 

Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н.
Факултет: „Дентална медицина"
Специалност: „Орална хирургия"
Дата на публикуване: 20.03.2017 г.


Доц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.н.
Основно звено: Филиал Велико Търново
Специалност: „Съдебна психиатрия"
Дата на публикуване: 20.03.2017 г. 

Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.
Факултет: „Дентална медицина"
Специалност: „Оперативно зъболечение и ендодонтия"
Дата на публикуване: 20.03.2017 г.