Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Професор"

Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Ортопедия и травматология"

Дата на публикуване: 23.01.2018 г.


Доц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Вътрешни болести"

Дата на публикуване: 09.01.2018 г.


Доц. д-р Иван Щерев Донев, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Онкология"

Дата на публикуване: 05.01.2018 г.