Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Професор"

доц. д-р Боряна Борисова Върбанова, д.м.
Катедра „Педиатрия“
Специалност: „Педиатрия“
Дата на публикуване: 17.08.2018 г.

доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.
Катедра „Акушерство и гинекология“
Специалност: „Акушерство и гинекология“
Дата на публикуване: 17.08.2018 г.

доц. д-р Снежа Златева Златева, д.м.
Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“
Специалност: „Токсикология“
Дата на публикуване: 13.08.2018 г.

доц. д-р Петко Пенков Маринов, д.м.
Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“
Специалност: „Токсикология“
Дата на публикуване: 13.08.2018 г.

доц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м.
Катедра „Предклинични и клинични науки“
Специалност: „Обща и клинична патология“
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

доц. д-р Лиана Тодорова Герчева- Кючукова, д.м.
Катедра „Вътрешни болести"
Специалност: „Хематология"
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.


доц. Мария Атанасова Вълканова, д.п.
Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“
Специалност: „Гражданско право (Медицинско право)“
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

доц. Иван Стоянов Александров, д.пс.н.
Катедра „Здравни грижи“
Специалност: „Медицинска психология“
Дата на публикуване: 06.08.2018 г.

доц. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.
Катедра „Здравни грижи"
Специалност: „Управление на здравните грижи"

Дата на публикуване: 03.08.2018 г.


доц. Искра Славчева Мирчева, д.м.
Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“
Специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (медицинска информатика)“
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

доц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м
Катедра „Хигиена и епидемиология“
Специалност: Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“
Дата на публикуване: 02.08.2018 г.

доц. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м.
Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести"
Специалност: „Професионални болести"

Дата на публикуване: 02.08.2018 г.


доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.
Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“
Специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“
Дата на публикуване: 02.08.2018 г.


доц. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м
Катедра „Микробиология и вирусология"
Специалност: „Микробиология"

Дата на публикуване: 02.08.2018 г.


доц. д-р Румен Петров Константинов, д.м.
Катедра „Хигиена и епидемиология“
Специалност: „Епидемиология“
Дата на публикуване: 02.08.2018 г.

доц. д-р Добри Лазаров Иванов, д.б.
Катедра „Биология“
Специалност: „Биология“
Дата на публикуване: 31.07.2018 г.

доц. д-р Маргарита Димова Господинова, д.м.
Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология“
Специалност: „Инфекциозни болести“
Дата на публикуване: 02.07.2018 г.