Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

доц. д-р Димитър Димов Марев дм

​Варна 9010, ул. "Хр.Смирненски",1


Катедра: Катедра по неврохирургия и УНГ болести
УС:
Е-поща: dmarev@hotmail.com
Телефон: 052 978 609

 

Биография

Година на раждане: 4.09.1950 год. гр.Ямбол

Образoвание:висше образoвание - Медицински университет,"Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна-1971-77г

Професионален маршрут:

 Асистент в Катедра УНГ болести, МУ Варна - 1983

 Ръководител УНС по Оториноларингология при МУ-Варна и Началник  клиника при УМБАЛ "Св.Марина"-Варна - 2004 год.    

Специалност:   Специалност по Ушни,носни и гърлени болести – 1981 год..

Научни степени и звания:През 1989 г защитава  дисертационен труд на тема"Орбитални усложнения от синусен произход " и придобива научното звание "Доктор" .

Избран за доцент – 2004 год.

Неговите интереси са сварзани с хиругия на средното ухо,ринологията,бронхоезофагология и ларингология.

Публикации

Доц.Марев д.м има 81  реални публикации в България и 13 публикации в чужди медицински  списания в областа на оториноларингологията.Участвувал е на 48  конгреси,конференции,симпозиуми в чужбина и 24 участия на конгреси,конференции и симпозиуми проведени в България.Има едно изобретение.   

Доц.Марев д.м е главен редактор на списанието"Международен бюлетин по оториноларингология",което се издава под патронажа на- Медицински университет,"Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна  и Клиниката по оториноларингология към УМБАЛ"Св.Марина"-Варна.

Член на

Членство в професионални и научни организации:

1.Член на Българското Оториноларингологично дружество-  София

2.Член на Българското  дружество по ринология – София

3.Член на European Rhinologic Society (ERS)