Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Отдел Международни проекти и програми

Eкипът на отдел „Международни проекти и програми":

  • търси активно възможности, обработва и разпространява информация за участие в международни проекти и програми, както и информира своевременно академичната общност и всички структури на университета за тях
  • консултира екипите, подготвящи нови проекти за кандидатстване относно необходимите административни документи от страна на Медицински университет - Варна и координира подаването на документите със съответните екипи
  • информира екипите и експертите за резултатите от срещи и преговори за международното участие на университетско ниво, свързано с международни проекти и програми
  • участва в изграждането и поддържането на мрежа от потенциални партньори за включване на Медицински университет – Варна в международни проекти и програми
  • участва в реализирането на дейностите по одобрени проекти – организиране на обучение, семинари, контактни борси, информационни дни и т.н.
  • организира изготвянето и подписването на договори и споразумения свързани с международни проекти и програми
  • организира и поддържа документация и архив на университетските международни проекти и програми
Контакти