Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

ас. Наталина Константинова Панова

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, Катедра по физика и биофизика, Факултет по фармация, Медицински университет – Варна


Катедра: Катедра по физика и биофизика
УС:
Е-поща: panova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677259

 

Биография

Родена на 03.08.1978 г. в гр. Провадия. Придобива магистърска степен по физика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ през 2000 г. От 2001 г. е асистент в Катедрата по физика и биофизика на МУ - Варна. Придобита специалност по биофизика (2009 г.).

Публикации

Има 4 научни публикации и 4 участия с доклади в научни форуми в страната и чужбина.

Член на