Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

ас. Поли Диянова Радушева

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, Катедра по физика и биофизика, Факултет по фармация, Медицински университет – Варна


Катедра: Катедра по физика и биофизика
УС:
Е-поща: radusheva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677258

 

Биография

Родена на 19.01.1985 г. в гр.Шумен.Придобива магистърска степен по астрофизика, метеорология и геофизика в Софийски университет “Св. Климент Охридски“ през 2009 г. От 2009 г. до 2010 г. е хоноруван асистент в катедрата по медицинска физика и биофизика на МУ – Варна. От 2011 г. е редовен асистент в същата катедра. От 2011 г е зачислен докторант по астрофизика и звездна астрономия към Софийски университет “Св. Климент Охридски“.

Публикации

Kjurkchieva D., Ivanov V., Р. Radusheva, D. Mustafa, 2007, Annual of Shumen University v. XVIII B 2, “Light curve solution of 40 eclipsing binaries in the Small Magellanic Cloud”

Член на