Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

ас. Янка Иванова Банева

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, Катедра по физика и биофизика, Факултет по фармация, Медицински университет – Варна


Катедра: Катедра по физика и биофизика
УС:
Е-поща: yanysh@abv.bg
Телефон: +35952677258

 

Биография

Родена в град Добрич. Получава бакалавърска степен по физика от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и магистърска степен по медицинска физика и техника от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 2008 г. е асистент в катедра „Медицинска физика и биофизика“ на МУ – Варна. През 2010 г. преминава обучение по медицинска физика в European school of medical physics – France. Същата година е зачислена като специализант по биофизика към катедрата. Член е на: Съюза на физиците в България, клон Варна от 2008 година; Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство (БДБМФИ) от 2010 г.; Съюза на учените, клон Варна от 2011 г.

Публикации

Член на