Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

гл. ас. Силвия Георгиева Бончева

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, Катедра по физика и биофизика, Факултет по фармация, Медицински университет – Варна


Катедра: Катедра по физика и биофизика
УС:
Е-поща: silvia_boncheva@abv.bg
Телефон: +35952677258

 

Биография

Родена на 7.10.1971 г. в гр. Лозница, Разградска област. Придобива магистърска степен по физика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” през 1996 г. От 2002 г. Е асистент в Катедрата по физика и биофизика на МУ - Варна.

Публикации

Има 8 научни публикации и 6 участия с доклади в научни форуми в страната и чужбина.

Член на

Съюза на физиците в България от 2009г. и Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство от 2010г.