Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


Заповеди за провеждане на държавни изпити


Заповед за провеждане на ликвидационна държавна изпитна сесия за студентите от специалност “Здравен мениджмънт“  за учебната 2018-2019 г.

Заповед за провеждане на ликвидационна държавна изпитна сесия за студентите от специалност “Фармацевтичен мениджмънт “, ОКС „магистър“ за учебната 2018-2019 г.

Заповед за провеждане на редовна, поправителна, ликвидационна и извънредна държавна изпитна сесия за студентите от специалностите “Фармацевтичен мениджмънт и грижи“ и „Фармацевтичен мениджмънт“ , ОКС „магистър“ за учебната 2019-2020 г.

Заповед за провеждане на редовна, поправителна, ликвидационна и извънредна държавна изпитна сесия за студентите от специалностите “Здравен мениджмънт“ и „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ , ОКС „бакалавър“ и „магистър“ за учебната 2019-2020 г.


​***

Акушерка
***

      Медицинска сестра


 ***

     Здравен мениджмънт

Изпитни дати на специалност „Здравен мениджмънт“ (след бакалавър по здравен мениджмънт), 1 курс, зимен семестър на 2019 – 2020 г.
 Изпитни дати на специалност „Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър",  I-ви курс, зимен семестър на уч. 2019 - 2020 г.
Изпитни дати на специалност „Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър",  II-ри курс, зимен семестър на уч. 2019 - 2020 г.
Изпитни дати на специалност „Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър",  III-ти курс, зимен семестър на уч. 2019 - 2020 г.
Изпитни дати на специалност „Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър",  IV-ти курс, зимен семестър на уч. 2019 - 2020 г.


 ***

     Здравен мениджмънт и медико-социални грижи

Изпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, ОКС „Магистър“, I курс, зимен семестър на учебната 2019/2020 година

Изпитни дати на специалност „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, 2 курс, зимен семестър на 2019 – 2020 г.


 ***

Управление на здравните грижи***

Фармацевтичен мениджмънт

 

***
Оптометрист

Изпитни дати заспециалност „Оптометрист“, ОКС „Магистър“, I курс, зимен семестър на учебната 2019/2020 година;

Изпитни дати заспециалност „Оптометрист“, ОКС „Магистър“, II курс, зимен семестър на учебната 2019/2020 година;


***