Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


Заповеди за провеждане на държавни изпити


​***

Акушерка


***

      Медицинска сестра


 ***

     Здравен мениджмънт

                                                                   

 ***

Управление на здравните грижи

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „Бакалавър“ I-ви курс, зимен семестър, учебна 2018/2019 г.

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „Бакалавър“ II-ри курс, зимен семестър, учебна 2018/2019 г.                                                                                                                
 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА

Изпитни дати за специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“, ОКС „Магистър“, II-ви курс, зимен семестър, учебна 2018/2019 г.

  ***

Опазване и контрол на общественото здраве

Изпитни дати за специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“, ОКС „Магистър“, II-ри курс, зимен семестър, учебна 2018/2019 г.