Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


Заповеди за провеждане на държавни изпити
Държавният изпит на специалност „Управление на здравните грижи“ , ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 25.01.2019 г. от 08:30 часа в  зала 2 на улица „Брегалница“.


​***

Акушерка

Изпитни дати за специалност "Акушерка", ОКС „Бакалавър ", I-ви курс, зимен семестър, учебна 2018/2019г.

Изпитни дати за специалност „Акушерка", ОКС „Бакалавър", II-ри курс, зимен семестър на учебна 2018/2019 г.

Изпитни дати за специалност "Акушерка", ОКС „Бакалавър ", III-ти курс, зимен семестър, учебна 2018/2019г.

 

***

      Медицинска сестра

 ***

     Здравен мениджмънт

Изпитни дати за специалност "Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър ", I-ви курс, зимен семестър, учебна 2018/2019г.


                                                                   

 ***

     Здравен мениджмънт и медико-социални грижи

Изпитни дати за специалност “Здравен мениджмънт и медико-социални грижи” ОКС „Магистър“ I курс, зимен семестър, учебна 2018/2019г.


Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „Бакалавър“ II-ри курс, зимен семестър, учебна 2018/2019 г.                                                                                                                
 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА

Изпитни дати за специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“, ОКС „Магистър“, II-ви курс, зимен семестър, учебна 2018/2019 г.

***

Фармацевтичен мениджмънт

Изпитни дати за специалност „Фармацевтичен мениджмънт“, ОКС „Магистър“, II-ви курс, зимен семестър, учебна 2018/2019 г.

***
Оптометрист

Изпитни дати за специалност „Оптометрист", ОКС „Магистър", I-ви курс, зимен семестър, учебна 2018/2019 г.

Изпитни дати за специалност „Оптометрист", ОКС „Магистър", II-ви курс, зимен семестър, учебна 2018/2019 г.