Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Курсови ръководители

Име, презиме, фамилияСпециалностКурсТел.e-mail
доц. Елка Игнатова Атанасова, д.и.Здравен мениджмънт, ОКС „Бакалавър"I052/ 677 165elka1105@yahoo.com
доц. Мария Атанасова Вълканова – Иванова, д.п.Здравен мениджмънт, ОКС „Бакалавър"II052/677 164m.valkanova02@gmail.com
доц. Мария Димитрова Рохова – Йорданова, д.и.Здравен мениджмънт, ОКС „Бакалавър"III052/ 677 169mariarohova@abv.bg
 доц. Галина Руменова Петрова, д.и.Здравен мениджмънт, ОКС „Бакалавър"IV052/677 168gal_rumenova@abv.bg
доц. Мария Димитрова Рохова – Йорданова, д.и.Фармацевтичен мениджмънт , ОКС „Магистър"I052/ 677 169mariarohova@abv.bg
доц. Мария Димитрова Рохова – Йорданова, д.и.Фармацевтичен мениджмънт , ОКС „Магистър"II052/ 677 169mariarohova@abv.bg
доц. Любомира Драгомирова Коева –Димитрова, д.и.Здравен мениджмънт , ОКС „Магистър" (след област здравеопазване)I052/ 677 165lubomira@yahoo.com
доц. Любомира Драгомирова Коева –Димитрова, д.и.Здравен мениджмънт, ОКС „Магистър" (след област обществени науки)I052/ 677 165lubomira@yahoo.com
доц. Жана Тодорова Рангелова, д.ф.Здравен мениджмънт, ОКС „Магистър" (след област здравеопазване)II052/ 677 168jana.rangelova@abv.bg
доц.Жана Тодорова Рангеловa, д.ф.Здравен мениджмънт, ОКС „Магистър" (след област обществени науки)II052/ 677 168jana.rangelova@abv.bg
доц. Жана Тодорова Рангелова, д.ф.Здравен мениджмънт, ОКС „Магистър" (след бакалавър по здравен мениджмънт)I052/ 677 168jana.rangelova@abv.bg
ас. Анна  Петрова Георгиева, доктор Медицинска сестра, ОКС „Бакалавър"I052/ 677 206

anngebg@gmail.com

пр. Стоянка Христова Янчева

Медицинска сестра, ОКС „Бакалавър"II052/ 677 206

Stoyanka.Yancheva@mu-varna.bg

Ас. Милена Панчева Нанкова

Медицинска сестра, ОКС „Бакалавър"

III

052 /677 206

milena_viki@abv.bg

гл. ас. Мариана Николова Димитрова, докторМедицинска сестра, ОКС „Бакалавър"IV052 /677 206mariana.dimitrova@mu-varna.bg
ас. Славена Тодорова ИлиеваАкушерка, ОКС „Бакалавър"I052 /677 282Slavena.Ilieva@mu-varna.bg

ас. Виолета Иванова Станева, доктор

Акушерка, ОКС „Бакалавър"II052 /677 282 

 

ас. Румяна Николова Лалева

 

Акушерка, ОКС „Бакалавър"

 

III

 

052 /677 282

 

rumi_laleva@abv.bg

доц. Валя Иванова Димитрова, доктор

Акушерка, ОКС „Бакалавър"IV052 /677 282valadim@abv.bg

доц. Станислава Павлова Пенева, д.м.

Логопедия, ОКС „Бакалавър"I052 /677 274stpavlova@abv.bg
доц. Живко Димитров Жеков, д.п.Логопедия, ОКС „Бакалавър"II052 /677 254Zh.Zhekov@mu-varna.bg
гл.ас. Красимира Светославова Лалева, докторУправление на здравните грижи, ОКС „Бакалавър"I052 /677 164klaleva@abv.bg
гл.ас. Вержиния Стоянова Цветкова, докторУправление на здравните грижи, ОКС „Бакалавър"II052 /677 206verji.tsvetkova@gmail.com
доц. Станислава Павлова Пенева, д.м.Управление на здравните грижи, ОКС „Бакалавър"III052 /677 274stpavlova@abv.bg
пр. Диана Нейчева Гроздева-ФотеваУправление на здравните грижи, ОКС „Магистър" (след др. ОКС)I052 /677 206dgrozdeva69@abv.bg
доц. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.Управление на здравните грижи, ОКС „Магистър" (след др. ОКС) II052 /677 274silvia.borisova2003@gmail.com
ас. Красимира Славова Стамова  Управление на здравните грижи, ОКС „Магистър" (след бакалавър по УЗГ)I052 /677 206kr.stamova@dir.bg
гл. ас. д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева, д.м. Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА, ОКС „Магистър"I052 /978 379mariana.mihailova@mu-varna.bg
гл. ас. д-р Евгения Петрова Владева-Димова, д.м. Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА, ОКС „Магистър"II052 /978 378jeni.vladeva@gmail.com
Гл. ас д-р Албена  Борисова Тонева-СтояноваОпазване и контрол на общественото здраве, ОКС „Магистър"I052 /677 160albena.toneva@mu-varna.bg
ас. д-р Светла Михова СтаневаОпазване и контрол на общественото здраве, ОКС „Магистър"II052 /677 161Staneva.svst@gmail.com
доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м.ОптометристI052 /634 901bnenkova@gmail.com
доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м.ОптометристII052 /634 901bnenkova@gmail.com