Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Курсови ръководители

Курсови ръководители за учебна 2019/2020 година

Име, презиме, фамилияСпециалностКурсТел.e-mail
доц. Елка Атанасова, д.и.„Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър"I052/ 677 197elka1105@yahoo.com
проф. Мария Вълканова– Иванова, д.п.„Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър"II052/677 164m.valkanova02@gmail.com
доц. Мария Рохова– Йорданова, д.и.„Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър"III052/ 677 195mariarohova@abv.bg
 гл.ас. Минчо Минев, д.и.„Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър"IV052/677 196mincho.dobrev@abv.bg
Ралица Александрова"Фармацевтичен мениджмънт и грижи" , ОКС „Магистър"I052/677 196raleksandrova85@abv.bg
Ралица Александрова"Фармацевтичен мениджмънт и грижи" , ОКС „Магистър"II052/677 196raleksandrova85@abv.bg
доц. Любомира Коева –Димитрова, д.и.„Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", ОКС „Магистър" I052/ 677 197lubomira@yahoo.com
доц. Жана Рангелова, д.ф.„Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", ОКС „Магистър"II052/ 677 168jana.rangelova@abv.bg
доц. Жана Рангелова, д.ф.„Здравен мениджмънт", ОКС „Магистър" (след Бакалавър по здравен мениджмънт)I052/ 677 198jana.rangelova@abv.bg
доц. Мариана Димитрова, доктор„Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър"I052 /677 206mariana.dimitrova@mu-varna.bg
ас. Анна  Георгиева, доктор „Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър"II052/ 677 206anngebg@gmail.com

 

пр. Стоянка Янчева

„Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър"

 

III

 

052/ 677 206

 

Stoyanka.Yancheva@mu-varna.bg

 

Ас. Милена Нанкова

 

„Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър"

 

IV

 

052 /677 206

 

milena_viki@abv.bg

Гл.ас. Тодорка Боева, доктор„Акушерка", ОКС „Бакалавър"I052 /677 282todorka.boeva@mu-varna.bg
ас. Славена Илиева„Акушерка", ОКС „Бакалавър"II052 /677 282Slavena.Ilieva@mu-varna.bg
ас. Виолета  Станева, доктор„Акушерка", ОКС „Бакалавър"III052 /677 282Violeta.Staneva@mu-varna.bg

 

ас. Румяна Николова Лалева

 

„Акушерка", ОКС „Бакалавър"

 

IV

 

052 /677 282

 

rumi_laleva@abv.bg

 

доц. Станислава Павлова, д.м.

„Логопедия", ОКС „Бакалавър"I052 /677 274stpavlova@abv.bg
доц. Живко Жеков, д.п.„Логопедия", ОКС „Бакалавър"II052 /677 254Zh.Zhekov@mu-varna.bg
Гл.ас. Десислава Русева,д.пс.„Логопедия", ОКС „Бакалавър"III052 /677 274desislava.ruseva@mu-varna.bg
гл.ас. Красимира Лалева, доктор„Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър"I052 /677 164klaleva@abv.bg
гл.ас. Вержиния Цветкова, доктор„Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър"II052 /677 206verji.tsvetkova@gmail.com
доц. Станислава Павлова, д.м.„Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър"III052 /677 274stpavlova@abv.bg
пр. Диана Гроздева„Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър" (след др. ОКС)I052 /677 206dgrozdeva69@abv.bg
Проф. Силвия Борисова, д.оз.н.„Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър" (след др. ОКС) II052 /677 274silvia.borisova2003@gmail.com
ас. Красимира  Стамова  „Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър" (след Бакалавър по УЗГ)I052 /677 206kr.stamova@dir.bg
гл. ас. д-р Марияна Михайлова, д.м. „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", ОКС „Магистър"I052 /978 379mariana.mihailova@mu-varna.bg
доц. д-р Евгения Владева, д.м. „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", ОКС „Магистър"II052 /978 378jeni.vladeva@gmail.com
Гл. ас д-р Албена  Тонева„Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „Магистър"I052 /677 160albena.toneva@mu-varna.bg
ас. д-р Светла Станева„Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „Магистър"II052 /677 161Staneva.svst@gmail.com

 

доц. д-р Бинна Ненкова, д.м.

 

„Оптометрист" ", ОКС „Магистър"

 

I

 

052 /634 901

 

bnenkova@gmail.com

 

доц. д-р Бинна Ненкова, д.м.

 

„Оптометрист" ", ОКС „Магистър"

 

II

 

052 /634 901

 

bnenkova@gmail.com