Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Уведомления

Уведомление до Мустафа Ширин - специалност "Рехабилитатор", публикувано на 07.03.2018 г.

Уведомление за Биляна Иванова Чаушева - специалност "Медицински козметик", публикувано на 29.11.2016г.

Уведомление за Виктория Георгиева Вълчева - специалност "Медицински козметик, публикувано на 20.10.2016г.

Уведомление за Калоян Милков Коев - специалност "Зъботехник", публикувано на 16.05.2016г.

Уведомление за Вера Саламату Ахмаду - помощник-фармацевт,  публикувано на 19.04.2016г.

Уведомление за Вера Саламату Ахманду - специалност "Помощник-фармацевт", публикувано на 04.04.2016г.

Уведомление за Калоян Коев - специалност "Зъботехник", публикувано на 16.03.2016г.

Уведомление до  БИЛЯНА ИВАНОВА ЧАУШЕВА, публикувано на 21.10.2015г.

Уведомление до Мюмюн Ибрям, публикувано на 20.10.2015г

​​Уведомление до Ради Радев, публикувано на 01.09.2015г.

Уведомление до Ради Радев, публикувано на 17.08.2015г.