Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски подготвителни курсове

​Пълни курсове: Биология и Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".

Очаквайте през 2018 година обявяването на следните подготвителни курсове:
Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация";
Интензивен курс по Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация"​;
Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка", както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве". Уточнение: курсът се провежда в гр. Варна;
Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Сливен. Уточнение: курсът се провежда в гр. Сливен;
Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Шумен. Уточнение: курсът се провежда в гр. Шумен;
Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Велико Търново. Уточнение: курсът се провежда в гр. Велико Търново;
Кандидатстудентски курс "Въведение в моделирането" за специалността "Зъботехник".