Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски подготвителни курсове

Пълни курсове: Биология и Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".
Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация";
Интензивен курс по Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация";

Кандидатстудентски курс "Въведение в моделирането" за специалността "Зъботехник" ;

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка", както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве". Курсът ще се проведе в гр. Варна.

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Сливен. Курсът ще се проведе във Филиал Сливен на 23 и 24.06.2018 г. с начален час 9.00 ч. Необходимо е предварително записване на тел. 0889 800 305;

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Шумен. Курсът ще се проведе във Филиал Шумен на 07 и 08.07.2018 г. с начален час 9.00 ч. Необходимо е предварително записване на тел. 0882 450 008;

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Велико Търново. Курсът ще се проведе във Филиал Велико Търново на 07 и 08.07.2018 г. с начален час 9.00 ч. Необходимо е предварително записване на тел. 0889 909 987.