Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ДОБРЕ ДОШЛИ В СИСТЕМАТА ЗА

ONLINE ПРИЕМ

НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

НА МУ - ВАРНА!

За да попълните правилно следващите форми, моля следвайте инструкциите!

Какви са стъпките при подаване на документите?


Съвет: За да направите своята регистрация използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър.

 Заплащането на таксите за кандидатстване в МУ-Варна може да направите чрез превод по банковата сметка:

Банкова сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД, Клон Варна, BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Такси за кандидатстване:

  • Приемни изпити: 60 лв за първи изпит и 30 лв за всеки следващ изпит (пример: ако кандидатът има желание да се яви на един изпит заплаща сумата от 60лв, на два изпита – 90лв, на три изпита – 120лв и т.н.). 
  • Такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи за специалностите без приемен изпит ("Здравен менидж­мънт", "Фармацевтичен мениджмънт", "Обществено здравеопаз­ване", "Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", „Опазване и контрол на общественото здраве") – по 40лв за всяка избрана специалност. 
  • Такса за подаване на документи онлайн – 5лв. (заплаща се еднократно, в едно платежно нареждане с таксата за приемните изпити и/или таксата за участие и класиране по документи за специалностите без приемен изпит). 

 ВАЖНО!!! Таксата не се заплаща от кандидат-студентите, които подават документи на място в МУ-Варна или Филиалите, тъй като те закупуват кандидатстудентски комплект документи на същата стойност. 

Съвет: Внесете всички кандидатстудентски такси на едно платежно нареждане. По този начин ще бъдете таксувани само веднъж с банкова преводна такса. 

Основания за плащане във вносната бележка: 

  1. Такса за изпит по ...... (изброяват се изпитите, например: изпит по биология и химия – 90лв).
  2. Такса за участие и класиране по документи (САМО за специалностите без приемен изпит – ("Здравен менидж­мънт", "Фармацевтичен мениджмънт", "Обществено здравеопаз­ване", "Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", „Опазване и контрол на общественото здраве") – по 40лв за всяка избрана специалност.
  3. Такса за подаване на документи онлайн.  


Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежото нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

От такса за участие в кандидатстудентския конкурс и такса за административна услуга се освобождават кръглите сираци и инвалидите със 70% и над 70% инвалидност. Полусираците, кои­то не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане, смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинал и незаверено фотокопие).  Освобождаването от такса за посочените категории кандидат-студенти не важи за таксата за подаване на документи онлайн - 5лв.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА сканирайте/снимайте платежното нареждане (банково бордеро) и го пригответе за прикачване в системата, заедно с другите документи /ако сте заплатили таксите по банков път/

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА сканирайте/снимайте дипломата си за средно и/или висше образование (всички страници, без най-външната корица) и я/ги пригответе за прикачване в системата, заедно с другите документи.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА сканирайте/снимайте документ за самоличност (двустранно) и го пригответе за прикачване в системата, заедно с другите документи.

 

РЕГИСТРИРАНЕ В СИСТЕМАТА

Регистрацията се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете Вашето ЕГН и да попълните “CAPTCHA код за сигурност” /кода от картинката/.


 За всички нови кандидат-студенти: попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА.

Важно е да попълните актуални: телефонен номер, алтернативен телефонен номер за връзка с кандидата и e-mail.

Попълнете Вашите пощенски код, град, област и адрес по лична карта.

Попълнете балообразуващите оценки от дипломата Ви за средно образование/висше образование за групите специалности, за които искате да кандидатствате, а именно:

За Медицинска сестра" и „Акушерка" - оценка по биология и български език и литература от дипломата за средно образование от ДЗИ (държавен зрелостен изпит) /при неположен ДЗИ се взима оценката от курса на обучение – задължителна подготовка/.

За Групи 6 и 7 - „Управление на здравните грижи" (ОКС „магистър"), „Здравен мениджмънт", „Обществено здравеопазване", „Фармацевтичен мениджмънт", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", "Опазване и контрол на общественото здраве" (ОКС „магистър") – оценката от общия успех от следването и оценката от държавните изпити /защита на дипломна работа/ от дипломата за висше образование.

Оценките от задължително избираемите дисциплини (ЗИД) и свободно избираемите дисциплини (СИД) не са балообра­зуващи.

Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ.

 Попълнете колоните “Желания” като номерирате желанията си за държавна поръчка и платено обучение поотделно за всяка отделна група специалности! Нанесете желанията си само в тези групи и специалности, за които кандидатствате. По този начин системата автоматично приема, че не желаете останалите групи и специалности. 

Ако при избора на специалност и реда на желанията Ви сте допуснали грешка, имате възможност да коригирате (при нужда) съдържанието на всяко едно поле. Това става посредством бутона "Изчисти".

Обмислете добре желанията си – от реда им зависи класирането Ви! След натискане на бутона „Запис” повече не можете да правите промени върху тях.          

​В раздел “Особен случай” отбележете в чек бокса ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в секцията „Сканирани документи” съответните документи, доказващи особения случай.

В раздел “Сканирани документи” попълнете Серия и № на дипломата Ви за средно/висше образование и прикачeте всички необходими за Вашето кандидатстване документи (виж документите по-горе или тук.

В раздел „Декларации” отбележете в чек бокса, че приемате условията в тях. Декларация № 1 се попълва, както от кандидат-студентите за държавна поръчка, така и от кандидатите за обучение срещу заплащане.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона "Запис".

След записа на данните (които сте попълнили), ще се получи съобщение, уведомяващо Ви дали записът е успешен. Натиснете "Изход", за да излезете от системата.

 ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

      Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи, след което на Вашият екран за online кандидатстване ще получите съобщение „Документите Ви са одобрени” иПечат на картона“.


      В случай, че на екрана има надпис „Документите Ви са отхвърлени“, ще видите съобщение, което разяснява причината за отхвърлянето. От този момент нататък Вие ще имате право да коригирате подадените данни /до изтичане на срока за прием на документи/. Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че са коректно подадени.

 

.... и не забравяйте – крайните срокове за подаване на документите са:

08.08.2015г. за специалностите Медицинска сестра" и „Акушерка" - Филиал Велико Търново;

15.08.2015г. за специалностите Медицинска сестра" и „Акушерка" - Филиал Шумен;

03.08.2015г. за специалностите „Управление на здравните грижи" (ОКС „магистър") и „Здравен мениджмънт" (ОКС „магистър" след „бакалавър" по същата специалност);

07.10.2015г. за специалностите „Здравен мениджмънт" (ОКС „магистър" след „бакалавър" или „магистър" по друга специалност) , „Обществено здравеопазване", „Фармацевтичен мениджмънт", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" (ОКС „магистър").

    Системата ще бъде затворена на посочените по-горе дати и корекции няма да могат да се правят.

Подаването на документи online приключва със ЗАДЪЛЖИТЕЛНО разпечатване на входящия номер, който трябва да носите в деня на изпита, заедно с валиден документ за самоличност.

Кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити (например: 1. кандидат-студентите, които са доволни от оценките си, получени на предварителните изпити и няма да се явяват на редовните; 2. кандидат-студентите за специалностите, за които не се изисква полагането на изпит) също разпечатват входящия си номер. Те трябва да го подпишат, сканират и да го изпратят на e-mail ksk@mu-varna.bg. В противен случай не участват в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.

Информация за разпределението по зали и сгради ще намерите в деня преди изпита на адрес: www.mu-varna.bg.  

След публикуване на оценките от изпитите, при влизане в системата всеки кандидат-студент ще може да провери индивидуално своя резултат. След излизане на резултатите от изпити, кандидат-студентът ще може да провери и класирането за желаните от него специалности.

 

Ако имате въпроси по техническата част от системата свържете се с нас на tsvetan.ivanov@mu-varna.bg, а въпроси касаещи кандидатстудентския прием отправяйте на адрес ksk@mu-varna.bg или на телефон 052 677 060 /телефонът е активен само по време на Кандидатстудентската кампания/.

 

​МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!