Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Кандидатстване за държавен изпит за специалност

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ относно провеждането на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за придобиване на СПЕЦИАЛНОСТ в сферата на здравеопазването за отложената майска сесия 2020г.

Планираните за майска сесия 2020г., отложени поради извънредното положение, държавни изпити за специалност ще се проведат в периода от 15.06.2020г. до 13.07.2020г. включително.

Допуснатите до явяване на държавен изпит за специалност на изпитната сесия през м. май 2020г. кандидати са уведомени по електронната поща на посочените от тях електронни адреси.


_________________________________________________________________________________________


В Отдел "СДО" на Медицински университет – Варна се приемат документи за допускане до държавен изпит за придобиване на специалност:

Срокове:

- От 1 до 28 февруари за майска сесия.

- От 1 до 30 септември за декемврийска сесия.

Документи за специализанти, зачислени по Наредба 34 / 2006г. (включително и за доучващи, съгласно Параграф 34 от Наредба 34)

Документи за специализанти по Обща медицина, зачислени по Наредба 15/ 2008г.

Документи за специализанти, зачислени по Наредба 1/2015г. (включително и за доучващи, съгласно Параграф 8 от Наредба 1)

Важно:

Необходимите документи трябва да са поставени в папка, подредени в ред съгласно номерацията, като всеки отделен документ да е виден (в джоб) и самостоятелно захванати в папката.