Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Брой приемани студенти за учебната 2019/2020 год.

Вижте броят на приеманите студенти за учебната 2019/2020 г. тук 

Вижте броят ​на приеманите студенти за учебната 2018/2019 г. тук