Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Брой приемани студенти за учебната 2020/2021 год.

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на броя на приеманите студенти за учебната 2020/2021 г. в края на месец май 2020 г.

 

Вижте броят на приеманите студенти за учебната 2019/2020 г. тук