Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

ДокументиНаредба № 31 на МЗ (2007г) за определяне на правилата за добра клинична практика

Правилник за управление на интелектуалната собственост на Медицински университет„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Правилник за институционално прилагане на Кодекса за назначаване на изследователи в МУ-Варна

Правилник за комерсиализация и трансфер на резултатите от научните изследвания и/или дейности на МУ-Варна

Правилник за прилагане на европейската харта на изследователите  в МУ-Варна

Правилник за устройството и дейността на фонд Наука от 15.09.2020 г.

Стратегия за НИ МУ-Варна 2021- 2025

План за изпълнение на стратегия за НИ 2021-2025

Стратегия за иновации на МУ-Варна 2021-2025

Национална здравна стратегия 2021 – 2030​