Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Мисия, визия за бъдещето, ценности


Мисия:

Мисията на ACRO е:

  • Да създава и изпълнява иновативни изследователски проекти и да подкрепя учените в сферата на медицината по пътя им в борбата с болестите;
  • Да осигурява мониторинг във Фаза I до IV клинични изпитвания на фармацевтичната индустрия, да създава условия за провеждане на проучвания от международни подизпълнителски изследователски организации и проучвания, зададени от академични и държавни организации; 
  • Да предоставя мениджмънт и експертиза на медицинските специалисти и изследователи при развитието и провеждането на клинични изпитвания, популационни проучвания и изследователските проекти, свързани със здравеопазването;
  • Да подкрепя началното кариерно развитие на млади изследователи в сферата на клиничните изпитвания. 

Визия за бъдещето:

ACRO цели създаване на дългосрочни партньорства  чрез предоставяне на ценно съчетание от изследователски опит, добра изследователска инфраструктура и висококачествена клинична експертиза.


Ценности: 
  • Качество
  • Почтеност
  • Етичност
  • Екипност 

Ние можем да изпълняваме нашата мисия, защото притежаваме уникалната  комбинация от компетентни кадри, утвърдени и качествено контролирани изследователски процеси, много добра инфраструктура, иновативни технологии, модерни подходи, опитен и отдаден мениджмънт.