Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Партньори

УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА" ЕАД
Лаборатория по клинична имунология
Централна клинична лаборатория
Лаборатория по микробиология и вирусология
Лаборатория по медицинска генетика
Клиника по образна диагностика
Клиника по обща и клинична патология
Клиника по Нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение
Първа детска клиника с ДОИЛНН (детско отделение за интензивно лечение със сектор неонатология и неврология)
Център за транслационна медицина и клетъчна терапия
Център за редки болести
Онкологичен и лъчетерапевтичен център

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА

ПАРТНЬОРСТВА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА И ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ