Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Защо да ни изберете за парньор?

Като първа академична изследователска организация в България:

  • ACRO комбинира клиничната експертиза и академичното лидерство на университетска обучаваща болница с оперативните възможности на местна подизпълнителска изследователска организация. Тясната интеграция на нашите клинични и предклинични катедри допринася за уникалния ни успех. Ние се стремим да предоставим висококачествени и рентабилни решения на нашите партньори.
  • Нашите бази са сертифицирани по ISO 9001 и ISO 27001.
  • Външният консултативен съвет е представен от специалисти от петте медицински университета в България, които са назначени с цел да съветват, контролират и установяват  оперативните, финансовите и най-вече регулаторните последствия на множество проекти в полза на нашите клиенти.
  • Ние оперираме в региони с отличен потенциал за набиране на пациенти.  Принципите на добрата клинична практика са водещи в нашата работа, а квалифицираните ни научни кадри, приемат с професионализъм и ентусиазъм участието си в изследователски проекти. Нашите клиенти ще могат да разчитат на база с 20 легла при провеждането на началната фаза изследвания или при изследванията за безопасност; както и на екипа ни от сертифицирани изследователи от цялата страна за провеждането на мултицентрови изследвания.
  • В Университетската болница са създадени Национален  център за редки болести, Център за образна диагностика и Национален онкологичен център.
  • Даваме най-доброто от себе си, за да предоставим добавена стойност на нашите партньори – добре организирана административна структура и мениджмънт, прозрачно ценообразуване и иновативно мислене. Всичко това гарантира пред нашите клиенти ефективна възвръщаемост на техните инвестиции за изследователска дейност и развитие.