Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Контакти

 Силвена Бориславова Байчева - Организатор, административна дейност
Тел.: 052/677 201, вътр.2201
E-mail: silvena.baycheva@mu-varna.bg
Регистратура за пациенти на студенти
052/677 227
 
Регистратура Медико - дентален център
тел. 052/677 299
GSM 0882 413 456Организатори учебна дейност

Ивелина Костадинова Иванова – Атанасова
Адрес: гр. Варна 9000
бул. “Цар Освободител” № 84
Тел.: +359 52 677 207
Е-mail: ivelina.atanasova@mu-varna.bg
 


 


 

 
 


Миглена Миткова Каваклиева
Тел.: +359 52 677 202, вътр. 2202
E-mail: m.kavaklieva@mu-varna.bgинж. Наталия Димитрова Трифонова - Ръководител "Административен отдел"
Тел.: +359 52 677 216
E-mail: natalia.trifonova@mu-varna.bg

Теодора Великова Тодорова - Завеждащ архив
Адрес: гр. Варна 9000
бул. “Цар Освободител” № 84
Тел.: +359 5​2 677 275​
 E-mail: teodora_todorova@mu-varna.bg 


инж. Паолина Димитрова Борисова - Организатор, прогнози и доставки
Тел.: +359 52 677 050 / Вътрешен: 2821
E-mail: Paolina.Borisova@mu-varna.bg


Организатор, учебна дейност
Деница Орлинова Горанова


Архивар – организатор
Валентина Стефанова Великова
Тел.: +359 52 677 295​ 
E-mail: valentina.velikova@mu-varna.bg

Симона Живкова Георгиева - Главна медицинска сестра
Тел.: +359 52 677 215
E-mail: simona.georgieva@mu-varna.bg

Дентален асистент
Красимира Елисеева КоцеваАтанаска Стефанова Стоянова - Медицинска сестра

Татяна Петрова Георгиева - Медицинска сестра​​