Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Максим Иванов Симов доктор


Катедра:
УС:Зъботехника
Е-поща: maksim.simov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Роден в с. Копривлен, област София. Завършва специалност “Зъботехника” в ПМИ - Варна през 1978 г. От 1981 година е преподавател в ИПЗК “ Д-р Ненчо Николаев” гр. Варна, УС  “Зъботехник”. През 1985 година  завършва Институт за учители по практика – гр. Сливен. През 2000 година получава бакалавърска степен по здравни грижи в  ВМИ – Пловдив. През 2009 година  завършва магистърска програма по здравни грижи в Медицински Университет.

Член е на експертна група съвместно с преподаватели от МК- Пловдив и МК – София за изготвяне на учебни планове и програми при въвеждане на ОКС “специалист по Зъботехника”.


Публикации

Има 2 публикации и 1 участие в научна конференция.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

СЗБ, Общо събрание на МК, Експерта група за разпределение на студентите от УС “ЗЪБОТЕХНИК” за учебна практика и преддипломен стаж в СМТЛ – гр. Варна.