Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Максим Иванов Симов доктор


Катедра:
УС:Зъботехника
Е-поща: maksim.simov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Преподавател от 1984г.  в Медицински колеж, Медицински университет  „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна.

Академичната си кариера стартира през1984 година, като заема длъжност преподавател, главен асистент, ръководител УС, доцент в учебен сектор „Зъботехник" в Медицински колеж – Варна.

През 2001г. придобива бакалавърска степен по „Здравни грижи" във ВМИ – Пловдив.

От  2000 г. е магистър по „Управление на здравни грижи" към Медицински университет – Варна.

През 2014 г. придобива ОНС „Доктор" по научна специалност „Управление на здравните грижи" към МУ- Варна.

От 2018 г. заема академична длъжност „Доцент".

Допълнителни обучителни сертифицирани курсове:

Има сертификати за над 42 участия в специализирани курса по зъботехника в страната и чужбина. 

Основните му и професионални  научни интереси са свързани с „Технологията на зъбните протези" и „ Зъботехническо материалознание с инструментариум и апаратура.


Публикации

Има над 15 публикации в научни списания и сборници от български и международни конференции. Автор на две учебни помагала, една книга. Цитирани над 15  пъти.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Българска асоциация на  зъботехниците - БАЗ