Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Камен Янков Янков д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Белодробни болести и алергология
Е-поща: kamen_yankov@yahoo.com / kamen.yankov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 681

 

Биография

Роден е на 10.12.1953г. във Варна. Завършил е средното си образование във Варна и медицина във ВМИ – Варна през 1979г. Придобити специалности по вътрешни болести през 1984г. и пневмология и фтизиатрия през 1987г. Работил е като ординатор във вътрешно отделение на Районна болница – Каварна от 1979 до 1982г. и завеждащ пулмологичен кабинет в Окръжна болница – Варна от 1982 до 1987г. Избран е за асистент в клиниката по белодробни болести на Катедрата по вътрешни болести на МУ – Варна през 1987г. Защитил е кандидатска дисертация през 1989г. на тема “ Клинико-имунологични проблеми на белодробните инфекции при хронично злоупотребяващи с алкохол” с научен ръководител проф. д-р Златан Златанов. Избран е за доцент през 2003г. Научните му интереси са в областта на клиничната имунология, бронхологията, интензивната терапия на белодробните болести и антибиотичното лечение.


Публикации

Научни публикации​​

Отворен достъп

Има над 50 научни публикации. Автор е на монографията “Приложение на антибиотиците в белодробната клинична практика” и съавтор на учебници по алергология.

Член на

Българското дружество по белодробни болести