Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Катерина Атанасова Широкова


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: Katerina.Shirokova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Родена в гр. Шумен на 11.01.1992 г. Завършва Природоматематическа гимназия „Н. Попович" – гр. Шумен през 2011г. През 2017 г. завършва Медицински Университет – Варна с отличие и от 2018 г. е специализант по педиатрия в Клиниката по детска хематология и онкология. През 2018 г. e назначена като редовен асистент към Катедрата по педиатрия. От 2019 г. е зачислена като редовен докторант към същата катедра с тема на дисертационния труд „Диагноза, лечение и поведение при носителки на гена на хемофилия".

Публикации

Има участия в научни форуми в страната и чужбина, с насочен интерес в областта на злокачествената хематологична патология и вродени и придобити коагулопатии в детска възраст.

Член на

БЛС, Българска педиатрична асоциация, Българска хематологична асоциация, European Society of Pediatric Oncology (SIOPE)