Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Лиана Тодорова Герчева–Кючукова д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Хематология
Е-поща: liana.gercheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 266

 

Биография

Родена във Варна, възпитаник на Медицински университет - Варна.

Притежава специалности по Вътрешни болести, Клинична хематология и Социален мениджмънт.

Защитена дисертация за неврологичните увреждания при Миеломна болест. Въвела е интратекалното лечение на коренчевата болка при пациенти с миелом в България.

Специализирала е Трансплантация на костен мозък и стволови клетки в Медицински център Хадаса - Израел.

Ръководител на Клиника по хематология при УМБАЛ „Св. Марина" – Варна

Ръководител на Учебно-научен сектор по клинична хематология.

Научен ръководител е на 4 докторанти, един от които е защитил успешно дисертационен труд през 2008 г.

Публикации

Автор и съавтор е в 3 монографии и 2 учебника.

Има над 90 публикации в български и чуждестранни списания.

Научни публикации

Член на

Членува в Американската асоциация по хематология, Европейската асоциация по хематология, Българското медицинско сдружение по хематология, където е член на УС.В редакционната колегия на списанията: Journal of IMAB и Хематология