Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл. ас. д-р Лиляна Георгиева Мирчева д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Кардиология
Е-поща: liliana.mircheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/978-305

 

Биография

Лиляна Георгиева Мирчева е родена на 31.07.1979 г. в град Варна.
Средното си образование завършва в Първа Езикова Гимназия с изучаване на Немски език през 1998 г.
От 1998 г. следва медицина в МУ-Варна, завършва с пълно отличие през 2004 г.
През 2003/2004 г. провежда 6 месечен стаж по Еразъм в Кьолн-Германия.
През 2007 г. започва като ординатор в Първа Клиника по Кардиология, УМБАЛ "Св. Марина" - Варна.
Призната специалност по кардиология през м.12.2013 г. От 2012 г. е асистент по кардиология към Катедрата по ВБ.
Научните й интереси са предимно в областта на сърдечната недостатъчност. В периода януари 2014 - декември 2015 г. провежда и успешно завършва 2-годишен специализиран курс по Сърдечна Недостатъчност към Университета в Цюрих-Швейцария.


Публикации

Член на