Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Лиляна Георгиева Мирчева д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Кардиология
Е-поща: liliana.mircheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/978-305

 

Биография

Лиляна Георгиева Мирчева е родена на 31.07.1979 г. в град Варна. Средното си образование завършва в Първа Езикова Гимназия с изучаване на Немски език през 1998 г. От 1998 г. следва медицина в МУ-Варна, завършва с пълно отличие през 2004 г.
През 2003/2004 г. провежда 6 месечен стаж по Еразъм в Кьолн-Германия.
През 2007 г. започва като ординатор в Първа Клиника по Кардиология, УМБАЛ "Св. Марина" Варна. Призната специалност по кардиология през м.12.2013 г. От 2012 г. е асистент по кардиология към Катедрата по ВБ. През 2017г. защитава дисертационен труд на тема „ Оптимизиране на грижите за пациентите със сърдечна недостатъчност след дехоспитализацията. От 2018г. изпълнява длъжността главен административен асистент към УС по Кардиология на Първа Катедра по Вътрешни болести. Научните й интереси са предимно в областта на сърдечната недостатъчност. В периода януари 2014 - декември 2015 г. провежда и успешно завършва 2-годишен специализиран курс по Сърдечна Недостатъчност и придобива Европейски сертификат към Университета в Цюрих-Швейцария и Европейската Асоциация по Сърдечна недостатъчност.


Публикации

Член на

Д-р Мирчева е член на Българскато кардиологично дружество и на Европейското дружество по Кардиология. Участник е в работната група на младите специалисти по Сърдечна недостатъчност в България ( Heart Failure Specialist of Tomorrow). Член е на Асоциация Сърце-Бял дроб и е в управителния съвет на Сдружение на специалистите по Ехокардиография – Варна-Ехо. Д-р Мирчева има множество участия с изнасяне на доклади и постери в национални конгреси, конференции и симпозиуми. Редовен участник с постери или доклади на Европейския конгрес по Сърдечна недостатъчност. Участва в редица професионални обучения в страната и чужбина в областта на сърдечна недостатъчност, хипертония, ехокардиография и др.