Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Маргарита Драганова Георгиева


Катедра: Катедра по онкология
УС:
Е-поща: margarita.trifonova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 302 851

 

Биография

Родена е на 28.03.1960 г. Завършва гимназия в гр. Варна и медицина през 1984 г. в МУ – Варна. Придобива специалност вътрешни болести през 1992 г. и онкология през 1997 г. Работила е като цехов терапевт в гр. Добрич от 1984 до 1987 г., асистент в Катедрата по вътрешни болести на филиалния Медицински факултет – Добрич от 1987 до 1900 г., завеждащ ПСО в МБАЛ “Св. Марина” от 1993 до 1995 г., от 1995 г. е старши асистент в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на МУ – гр. Варна, а от 2006 г. е главен асистент в същата Катедра. Разработва проблеми свързани с химиотерапията на злокачествените заболявания и качеството на живот при онкологично болните.

Публикации

Член на

Българско онкологично дружество