Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Мариана Димитрова Арнаудова - Жекова д.м.


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: marnaudova@hotmail.com / mariana.arnaudova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 479

 

Биография

Д-р Мариана  Димитрова Арнаудова е доктор по медицина, след защита на дисертационен труд на тема „Психични и поведенчески разстройства при болестта на Алцхаймер”. Доцент в катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински Университет –гр. Варна. Началник на Трета обща психиатрична клиника с насоченост геронтопсихиатрия. Магистър по здравен мениджмънт. Управител на фондация „д-р Мариана Арнаудова” с цел стимулиране на талантливи сътрудници по медицина в Медицински Университет–гр. Варна чрез насърчаване на тяхната научно-изследователска дейност в областта на медицината и подпомагане на участието им в научни форуми у нас и в чужбина. Провела  у нас и в чужбина редица следдипломни квалификационни курсове и обучения в областта на клиничната психиатрия, индивидуалната и груповата психотерапия, организацията на болничните грижи.

Публикации

Има над 50 публикации и една самостоятелна монография, както и над 40 участия в национални и международни форуми (симпозиуми, конференции и конгреси).
Основните и´ научни разработки са в областта на геронтопсихиатрията, общата психиатрия, клиничната психиатрия, гпсихофармакологията и др.

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

Член на Българската Психиатрична Асоциация, на Association of European Psychiatrists /AEP/, на Съюза на учените- клон Варна, на  Консултативния комитет на „Фондация Състрадание Алцхаймер България”- Варна