Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Марина Пенкова Боева


Катедра: Образна диагностика и лъчелечение
УС:
Е-поща: doctor_boeva@mail.bg
Телефон: 052/ 978 507

 

Биография

Родена на 09.11.1979 г. в гр. Варна. Завършила медицина през 2005 г. в МУ - Варна. От 2008 г. е асистент в Катедрата по образна диагностика.

Публикации

Член на