Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мартин Владимиров Бояджиев


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: M.Boyadzhiev@mu-varna.bg, boyadzhiev.martin@gmail.com
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Д-р Мартин Бояджиев е роден във Варна. Завършва IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри - гр. Варна през 2007 г. През 2013 г. се дипломира в Медицински Университет - гр. София. От 2014 г. работи в I ДК в УМБАЛ „Света Марина", а от 2018 г. е лекар - асистент към катедра Педиатрия на МУ-Варна. През 2018 г. придобива специалност по Детска Ревматология. През 2020 г. е зачислен като редовен докторант към Катедра по Педиатрия на тема: „Клинико-лабораторни характеристики и терапевтични алтернативи при пурпурата на Нenoch-Schonlein  в детска възраст"


Публикации

Д-р Бояджиев участва в български и международни форуми. Няколко публикации в рецензирани български научни издания, публикация в списание с IF. Интересите му са в областта на васкулитите и автоинфламаторните заболявания.

Член на

​БЛС