Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мартина Георгиева Китанова


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: Martina.Kitanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 272

 

Биография

Д-р Мартина Георгиева Китанова-Шмидт е родена на 22.02.1988 г. в гр.Благоевград. През 2012 г. завършва с отличие Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”, гр.Варна. Придобива магистърска степен по медицина в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна с отличен успех през 2012 г. През периода 2013 г. до 2017 г. специализира Обща и клинична патология в МБАЛ „Св.Марина” Варна. Д-р Китанова е назначена като хоноруван асистент към Катедра по Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология от февруари 2015 г, а от октомври 2017 г. е избрана за редовен асистент към Катедрата. Работи като лекар-ординатор към Клиника по Обща и клинична патология в МБАЛ „Св.Марина” ЕАД – Варна от май 2017 г.

Публикации

Член на